certyfikat Nasz pstrąg“Nasz pstrąg” to gwarancja zrównoważonych praktyk hodowlanych, wysokiej jakości i dobrego smaku produktu.

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych postanowiło wyróżnić hodowle pstrąga zrzeszone w organizacji certyfikatem „Nasz pstrąg”, który ma być gwarantem, że podmiot nim się posługujący, oferuje polskiemu konsumentowi rybę, wyhodowaną z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz polskiego oraz wspólnotowego prawa. Znak „Nasz pstrąg” ma zapewnić lepszą identyfikowalność naszych rodzimych hodowców ryb oraz mówi o silnych aspektach zdrowotnych i proekologicznych produktu, jakim jest pstrąg lub jego przetwory. Wśród tych walorów jednym z najcenniejszych jest fakt, że hodowla ryb dostarcza na rynek białko zwierzęce charakteryzujące się walorami prozdrowotnymi, którego wyhodowaniu towarzyszy najniższa emisja dwutlenku węgla w porównaniu do białka innych kręgowców.

Certyfikacja - jak to się robi?

Certyfikaty “Nasz pstrąg” mają być przyznawane po uzyskaniu pozytywnej opinii organu certyfikującego powoływanego do życia przez Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych. Organ ten będzie przeprowadzał wewnętrzną kontrolę zainteresowanej certyfikacją hodowli, pod względem spełniania norm hodowlanych, środowiskowych i prawnych. Uzyskanie pozytywnej opinii organu certyfikującego będzie zwieńczone zgodą na posługiwanie się zastrzeżonym znakiem graficznym „Nasz pstrąg” niosąc ze sobą komunikat dla konsumentów nie tylko o źródle pochodzenia ryb (lokalny producent), ale także o spełnieniu wysokich zrównoważonych norm produkcyjnych przez podmiot oferujący taki produkt.

Hodowle ryb łososiowatych oznaczone certyfikatem “Nasz pstrąg” to hodowle odpowiedzialne.

Hodowcy ryb, którzy w procesie oceny prowadzonym przez organ certyfikujący uzyskają pozytywną opinię oraz prawo do posługiwania się znakiem “Nasz pstrąg” to hodowcy, którzy w wyniku oceny wykażą, że:

·      w procesie hodowli i produkcji spełniają rygorystyczne normy środowiskowe,

·    posiadają pozwolenie wodnoprawne, warunkujące możliwość korzystania z wód powierzchniowych jak i głębinowych, co wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań, wśród których brak negatywnego wpływu na środowisko stanowi zasadniczy element,

·     spełniają normy weterynaryjne w tym także te dotyczące dobrostanu ryb, co obliguje hodowców nie tylko do humanitarnego postępowania względem ryb, ale także do zapewnienia pełnego monitoringu stosowanych środków ochrony zdrowia ryb,

·     posiadają kompleksową dokumentację związaną ze spełnieniem norm środowiskowych i weterynaryjnych, co jest gwarancją prowadzenia działalności rolniczej nieuciążliwej dla środowiska i bezpiecznej dla konsumentów,

·    są członkami Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych, aktywnie uczestnicząc w działaniach organizacji, co gwarantuje bieżący dostęp do informacji na temat obowiązujących norm, przepisów oraz wymogów jakościowych.

Certyfikat „Nasz pstrąg” będzie stanowił potwierdzenie, że oferowana ryba jest bezpieczna dla człowieka, jej wyhodowanie odbywa się z poszanowaniem środowiska i prawa. Docelowo stanie się źródłem dumy Naszych hodowców, oferujących go polskiemu konsumentowi.
 

Już w 2019 roku na rynku pojawią się pstrągi i produkty z pstrąga oznaczone symbolem NASZ PSTRĄG !
 


ORGANIZATOR AKCJI
 
PARTNER HANDLOWY