Dodatkowa certyfikacjaPonieważ Twój wybór ma znaczenie!

W trosce o najwyższą jakość ryb i dbałość o środowisko naturalne Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych rozpoczyna prace nad stworzeniem systemu certyfikacji polskich hodowli. Dlaczego? Właśnie po to, aby ułatwić konsumentom wybór na bogatym rynku polskich i importowanych produktów akwakultury.
 
Wysokiej jakości produkty uzyskane w zrównoważony sposób, czyli co to jest dobra praktyka.
W hodowli ryb, kluczowym elementem jest organizacja produkcji uwzględniająca innowacyjność, bezpieczeństwo i wpływ na środowisko naturalne, co przyjęło się nazywać dobrą praktyką. Ma ona na celu zapewnienie uzyskania powtarzalności i jednorodności produktów poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji – od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji wyrobów gotowych, czyli ryb. Jednym z elementów dobrych praktyk jest system certyfikacji, który gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości produktu w zrównoważony sposób.
 
Dokonywać świadomych wyborów w oparciu o wiarygodne informacje.
Certyfikacja to ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja), przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu zapewniające o tym, że produkt (usługa), proces lub osoba spełnia określone wymagania.
 
Certyfikacja organiczna = produkcja ekologiczna.
Certyfikat i znak produktu ekologicznego lub zrównoważonego służy do oznaczania produktów i usług, które powstały w trakcie procesu mającego ograniczony wpływ na środowisko w ciągu całego cyklu ich powstawania i użytkowania. Kryteria ich przyznawania zostały opracowane przez naukowców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty działające w trosce o to, by konsumenci mogli dokonywać świadomych wyborów w oparciu o wiarygodne informacje. Produkty uzyskane na drodze hodowli organicznej (produkty „ekologiczne”) czy spełniające dodatkowe, wysokie wymagania interesujące konsumenta będą posiadały różne, lecz charakterystyczne znaki graficzne.
 
Produkcja ekologiczna jest systemem produkcji żywności i zarządzania gospodarstwem rybackim, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki:  
Ekologiczna metoda produkcji pełni zatem podwójną funkcję społeczną: z jednej strony dostarcza towary na specyficzny rynek kształtowany przez popyt na produkty ekologiczne, a z drugiej strony jest działaniem w interesie publicznym, ponieważ przyczynia się do ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i rozwoju obszarów wiejskich. Wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 [link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=PL]
 
 
Z czym wiąże się dodatkowa certyfikacja?
 

 
 
Dlaczego mówi się, że akwakultura jest zrównoważona?
Akwakultura musi spełniać wysokie wymogi środowiskowe, korzystając z zasobów naturalnych wód musi o nie dbać, wspomagając tym samym procesy ochrony tych zasobów, ich oczyszczania i zwiększania naturalnej retencji, przyczyniając się między innymi do zmniejszenia w swojej okolicy zagrożenia powodziami czy suszą. Ponadto stawy ziemne są zbiornikami o wysokiej bioróżnorodności – są środowiskiem życia wielu organizmów, nie tylko ryb, ponadto sprzyjają wytworzeniu korzystnego mikroklimatu. Co więcej, w akwakulturze w pełni kontrolowane jest pochodzenie ryb – od ziarna ikry po rybę, która trafia na nasz stół. Zasady zrównoważonego rozwoju dotyczą też kontroli i wykorzystywania w akwakulturze konkretnych rodzajów paszy czy leków, co daje gwarancję, że końcowy produkt jest zdrowy i najwyższej jakości.
 
Fakty i mity.

FAKT Akwakultura to najszybciej rozwijająca się branża produkcji żywności! Jest promowana Unii Europejskiej, ponieważ wiąże się ze zrównoważonym rozwojem i dbałością o gospodarowanie zasobami środowiska.

 
MIT Produkcja i hodowla rybacka jest szkodliwa dla środowiska naturalnego, gdyż powoduje zanieczyszczenie cieków biogennymi substancjami pokarmowymi.
 
 
FAKT Aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata, dąży się do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w większości sektorów produkcji, w tym produkcji żywności. Dzięki stosowaniu coraz wydajniejszych systemów produkcji (hodowli i przetwarzania) oraz skuteczniejszej kontroli jakości środowiska, akwakultura znacznie ogranicza ilość wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz oszczędza ograniczone zasoby naturalne, w tym zasoby wody.
 
FAKT W związku z tym, że jakość wód w wielu polskich rzekach uległa znaczącemu pogorszeniu, liczne hodowle pstrąga instalują systemy oczyszczania wody nie tylko na jej odpływie z hodowli, ale także na dopływie. W ten sposób hodowle ryb łososiowatych przyczyniają się do poprawy warunków środowiskowych w wielu rzekach.
 
ORGANIZATOR AKCJI
 
PARTNER HANDLOWY