Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych - organizator

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych zrzesza osoby fizyczne i prawne, które zajmują się profesjonalną produkcją ryb (przede wszystkim łososiowatych). Od niemal dwudziestu lat dbamy o interesy i rozwój hodowców ryb łososiowatych (od 2007 roku samodzielnie, przedtem jako Oddział Hodowców Ryb Łososiowatych Polskiego Towarzystwa Rybackiego). Obecnie w naszych szeregach skupiamy prawie wszystkich przedstawicieli branży pstrągowej w Polsce. Głównym założeniem zmian w funkcjonowaniu i organizacji naszego stowarzyszenia, jakie wdrażamy od 2007 roku, jest stopniowe przekształcanie się w prężną i silną organizację zajmującą się lobbingiem i promowaniem rozwoju naszej branży. Obserwując tempo zmian, jakie nastąpiły w naszej organizacji oraz zakres zagadnień, w jakie się zaangażowaliśmy, śmiało można stwierdzić, że jesteśmy na najlepszej drodze, aby zrealizować nasze założenia.
Jednym z naszych podstawowych zadań jest reprezentowanie branży przed organami państwowymi – zwłaszcza odpowiedzialnymi za legislację mającą wpływ na akwakulturę. Wielokrotnie broniliśmy interesów hodowców – jak dotąd z sukcesem, skupiając się na żmudnym i rzetelnym dostarczaniu merytorycznych argumentów. Nasi przedstawiciele biorą udział w konsultacjach przepisów dotyczących wdrażania Programów Operacyjnych, przepisów weterynaryjnych, uregulowań dotyczących ochrony środowiska i zagospodarowania wód. Mamy swoich przedstawicieli w Komitecie Monitorującym Programu Operacyjnego 2007-2013. Utrzymujemy stały kontakt z urzędnikami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju  Wsi odpowiedzialnymi za legislację dotyczącą rybactwa.

Drugim priorytetowym celem SPRŁ jest szeroko pojęta działalność szkoleniowa i dydaktyczna. Na bieżąco informujemy naszych członków o zmianach i trendach w przepisach nas dotyczących. Organizujemy szkolenia i konferencje z coroczną konferencją hodowców ryb łososiowatych na czele. Nieustannie śledzimy nowinki technologiczne, jakie pojawiają się w innych krajach. Staramy się także propagować nowe technologie powstające w kraju. Sukcesywnie rozbudowujemy bazę wiedzy, z założenia udostępnianej naszym członkom, dotyczącej prawno-technologicznych aspektów naszej działalności.

Nieustannie śledzimy wszelkie inicjatywy, które mogą przysłużyć się rozwojowi naszej branży, szukamy również bardzo praktycznych sposobów na wsparcie codziennej działalności hodowców. Od 2009 roku organizujemy na życzenie hodowców wymagane przepisami okresowe i wstępne szkolenia BHP. Szkolenia są atrakcyjniejsze niż oferta rynku szkoleń komercyjnych, zarówno jeśli chodzi o ich koszt, jak i ich dostosowanie do naszej specyfiki. W maju 2009 roku dzięki współpracy z SPRŁ słupski oddział PZU opracował szczególne warunki ubezpieczenia chowu i hodowli ryb łososiowatych, które są idealnie dopasowane do hodowli w systemach zintensyfikowanych. Warunkiem skorzystania z tej specjalnej oferty PZU jest członkostwo w SPRŁ – nasi eksperci będą brali udział przy wyjaśnianiu ewentualnych kwestii spornych. W miarę możliwości udzielamy pomocy prawnej naszym członkom – w formie porad, ale także przyłączając się, jako strona, do postępowań administracyjnych czy sądowych dotyczących zrzeszonych w SPRŁ hodowli.

Współorganizowaliśmy Forum Akwakultury podczas targów Polfish, byliśmy gospodarzem międzynarodowego forum szkoleniowego z cyklu „Profet Policy“ w 2008 roku, jesteśmy także uczestnikiem międzynarodowych projektów: „Zrównoważonej Akwakultury“ (SustainAqua), Europejskiej Platformy Akwakultury i innowacji (EATIP), Dialogu Pstrąga Wód Słodkich (FTAD) oraz „Geo-fish“. Jesteśmy członkiem europejskiej federacji producentów akwakultury „FEAP“. W ostatnich miesiącach nieformalnie współdziałamy z unijnymi organizacjami branżowymi celem wdrożenia przez organy EU działań w stosunku do Turcji, podejrzewanej o niedozwolone subsydiowanie pstrąga eksportowanego na teren UE. Nasi reprezentanci uczestniczą w większości konferencji czy targów w Europie i na świecie.

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać jedynie hodowca lub jego pracownik, mimo to formuła członkostwa jest otwarta, gdyż członkiem wspierającym SPRŁ zostać mogą osoby i podmioty związane z branżą, jej rozwojem, bądź wspieraniem szeroko pojętej akwakultury. Dzięki takiej formule możemy rozwijać na poziomie organizacji ściślejszą współpracę z uczelniami czy zakładami wdrażającymi interesujące nas technologie. Od początku zmian, jakie wdrażamy od 2007 roku, skupiliśmy się na prowadzeniu bardziej konsekwentnej polityki pozyskiwania składek członkowskich. Składki produkcyjne stanowiące trzon finansowania stowarzyszenia naliczane są proporcjonalnie do zadeklarowanej wysokości produkcji (z niewielką regresją wobec dużych hodowli). Skrupulatnie monitorujemy spływ składek, dzięki czemu utrzymujemy ich wysoką ściągalność. Ta z kolei jest niezbędna do rzetelnego i wykonalnego planowania zdań i inicjatyw, w jakie się angażujemy.

Wszystkich dotąd niezrzeszonych serdecznie zapraszamy do przystąpienia do SPRŁ. Choć w praktyce reprezentujemy interesy całej branży – nie tylko członków, staramy się rozszerzać zakres preferencji i korzyści dostępnych wyłącznie dla podmiotów zrzeszonych.
Powrót do listy artykułów
ORGANIZATOR AKCJI
 
PARTNER HANDLOWY