Nasz Pstrąg Nasz Pstrąg

Kampania promocyjna

Złap pstrąga na zdrowie! to hasło kampanii promocyjnej i edukacyjnej zachęcającej do spożycia tej pochodzącej z lokalnych gospodarstw akwakultury ryby. Jedzenie pstrąga pozytywnie wpływa na nasze zdrowie – jest on bowiem bogatym źródłem kwasów omega-3, witamin oraz mikroelementów. Kupując pstrągi z naszej akwakultury przyczyniamy się też do ochrony ryb dziko żyjących, których zasoby są ograniczone, oraz rozwoju lokalnej gospodarki. Kampanię realizują: Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych wraz z partnerem handlowym - siecią Biedronka.

Czytaj więcej
Nasz Pstrąg

Jakość i certyfikacja

Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych realizuje kompleksowy projekt wspierany ze środków Unii Europejskiej w ramach wsparcia dla Uznanych Grup Producentów, którego celem jest stworzenie i wypromowanie pstrągów pochodzących z hodowli zrzeszonych w Organizacji. Stowarzyszenie opracowuje zasady certyfikacji podstawowej i rozszerzonej dla hodowców oraz dostawców pasz. Już w przyszłym roku na rynku pojawią się pstrągi oznakowane znakiem NASZ PSTRĄG - który pozwoli Państwu zidentyfikować pstrągi pochodzące z naszych hodowli, spełniających normy formalne i jakościowe zweryfikowane odpowiednimi certyfikatami.

Czytaj więcej
Nasz Pstrąg

Pracuj w naszym zawodzie

Akwakultura jest nowoczesną branżą lokującą się pomiędzy rolnictwem a rybołówstwem, której znaczenie w światowym bilansie żywieniowym nieustannie rośnie. Rozwój profesjonalnych hodowli ryb jest domeną krajów azjatyckich i perełek takich jak Norwegia. W Unii Europejskiej i Polsce branża ta wychodzi z okresu stagnacji, spowodowanej wysokimi kosztami inwestycyjnymi i barierami administracyjnymi - które wynikają m.in z najbardziej restrykcyjnych norm jakościowych jakie muszą spełniać europejskie hodowle. Obecnie jesteśmy w fazie intensywnego procesu inwestycyjnego, wspieranego przez środki finansowe z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, ale także inspirowanego świetnymi warunkami rynkowymi dla rozwoju hodowli ryb w tym pstrąga. Nowoczesne hodowle to wysokie zaawansowanie technologiczne i duże zapotrzebowanie na specjalistów, to także kontakt z naturą i prestiżowym zajęciem - pstrągi mają bardzo pozytywny wizerunek społeczny, który dodatkowo wzmacniają inicjatywy promocyjne podejmowane przez SPRŁ. Szukasz nietuzinkowego zawodu? Wyróżnij się z tłumu - rozpocznij pracę lub kształcenie w akwakulturze!

Czytaj więcej
Nasz Pstrąg

Zobacz spot reklamowy

Artykuły

Zobacz wszystkie artykuły

Przepisy

Zobacz wszystkie przepisy
ORGANIZATOR AKCJI
 
PARTNER HANDLOWY